Ime in priimek: Roman Satošek
Program: Doktorski študij strojništvo – 3. stopnja (triletni)
Datum: 17.11.2023
Ura in prostor: 10:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Določevanje napetosti tečenja ortotropnih materialov z vtiskovanjem kroglice za uporabo v procesih preoblikovanja
Mentor: izr. prof. dr. Tomaž Pepelnjak
Somentor: /

Pojdi na vsebino