V četrtek, 14. 9. 2023 ob 14.00 uri bo

Tadej Kocjan

zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:

Povezani model nastanka in rasti razpoke v elastomernih materialih
(ang.: Coupled model for nucleation and crack growth in elastomeric materials)

Mentor:          prof. dr. Marko Nagode
Somentor:     doc. dr. Simon Oman

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi na Fakulteti za strojništvo, Aškerčeva 6, Ljubljana.

Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.

Pojdi na vsebino