Ime in priimek: Tadej Kocjan
Program: Doktorski študij strojništvo – 3. stopnja (triletni)
Datum: 14.09.2023
Ura in prostor: 14:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Povezani model nastanka in rasti razpoke v elastomernih materialih
Mentor: prof. dr. Marko Nagode
Somentor: doc. dr. Simon Oman

Pojdi na vsebino