V sredo, 14. 6. 2023 ob 13:00 uri bo

gospod Tibor Barši Palmić

zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:

Dinamični dielektrični aktuator, 3D-natisnjen z ekstruzijo termoplastičnega materiala

ang. Dynamic dielectric actuator 3D printed with thermoplastic material extrusion

Mentor: prof. dr. Janko Slavič

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi na Fakulteti za strojništvo, Aškerčeva 6, Ljubljana.

Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.

 

Pojdi na vsebino