Joško Valentinčič … [et al.]
2012
220 str.
ISBN 978-961-6536-63-9

Cena: 15,00 €

Predgovor

Pričujoči učbenik je plod več kot 30 letnega dela prof. dr. Mihaela Junkarja na področju alternativnih oziroma nekonvencionalnih izdelovalnih tehnologij. V tem času je ustanovil Laboratorij za alternativne tehnologije in predvsem gre njemu zasluga, da smo ostali avtorji tega učbenika vzljubili to izjemno zanimivo in pestro področje proizvodnih tehnologij in sistemov. Poleg tega je v Laboratoriju ustvaril pristne človeške odnose, kar je tudi pripeljalo do nastanka tega učbenika. Čeprav je snov podana na nivoju univerzitetnega učbenika za tretji letnik Projektno aplikativnega programa, je v njem veliko znanja in podatkov, ki so uporabni tudi za inženirje, ki se vsakodnevno srečujejo z izzivi sodobnega industrijskega okolja.

Izmed vseh alternativnih tehnologij v slovenskem industrijskem okolju najpogosteje srečamo elektroerozijsko obdelavo, lasersko in plazemsko rezanje ter rezanje z vodnim in abrazivnim vodnim curkom. Te tehnologije zato podrobno obravnavamo predvsem s stališča odnašanja materiala, obdelovalnih parametrov, značilnosti obdelave in praktične uporabe. Posebno poglavje je namenjeno primerjavi konturnih postopkov rezanja, saj smo v praksi večkrat v dilemi, kateri postopek oziroma tehnologija je najbolj primerna za izrez konkretnega izdelka. Snov zaokrožimo s kratko predstavitvijo manj pogosto zastopanih tehnologij v slovenskem prostoru, kot so kemijska, elektrokemijska in ultrazvočna obdelava.

V imenu vseh avtorjev se zahvaljujem prof. dr. Janezu Tušku za konstruktivne pripombe pri pripravi učbenika in študentom Sandiju Žužnjaku, Noki Kunej, Pavlu Drešarju in Jesus Gil Cano za pomoč pri pripravi vsebin in oblikovanju slik. Nenazadnje gre zahvala tudi Založbi Fakultete za strojništvo na Univerzi v Ljubljani, ki je omogočila tiskanje, ter viš. pred. dr. Jožetu Stropniku za strokovno in vestno organiziranje in vodenje vseh aktivnosti okoli natisa ter za izkazan človeški odnos in etične vrline, kar kritično primanjkuje v naši družbi.

Joško Valentinčič

 

Pojdi na vsebino