Statika in kinematika

Gregor Čepon, Miha Pogačar, Miha Kodrič
2023
369 str.
ISBN 978-961-6980-98-2

Cena: 25 €

Parcialne diferencialne enačbe, kompleksna analiza in optimizacija

Darja Rupnik Poklukar, Helena Zakrajšek
2022
170 str.
ISBN 978-961-6980-93-7

Cena: 12 €

Integralske transformacije in Fourierova analiza

Darja Rupnik Poklukar, Helena Zakrajšek
2022
170 str.
ISBN 978-961-6980-93-7

Cena: 12 €

Navadne diferencialne enačbe in linearna algebra

Janez Žerovnik ... [et al.]
2022, 1. izd.
209 str.
ISBN 978-961-6980-85-2

Cena: 12,00 €

Linearna algebra in vektorska analiza

Janez Žerovnik ... [et al.]
2022, 1. izd.
250 str.
ISBN 978-961-6980-86-9

Cena: 12,00 €

Snovanje izdelkov z vidika zanesljivosti

Marko Nagode, Simon Oman, Domen Šeruga
2022
179 str.
ISBN 978-961-6980-89-0

Cena: 15,00 €

Analiza

Janez Žerovnik ... [et al.]
2021, 1. izd.
258 str.
ISBN 978-961-6980-79-1

Cena: 12,00 €

Analiza in navadne diferencialne enačbe

Janez Žerovnik, Boštjan Gabrovšek, Darja Rupnik Poklukar
2021, 1. izd.
284 str.
ISBN 978-961-6980-80-7

Cena: 12,00 €

Linearna teorija krmiljenja sistemov

Primož Podržaj
2021, 1. izd., 6. natis
208 str.
ISBN 978-961-6536-49-3

Cena: 16,00 €

Krautov strojniški priročnik

Bojan Kraut ... [et al.]
2021, 17. slovenska popravljena izd., predelana, 2. natis
832 str.
ISBN 978-9-61698-068-5

Cena: 39,90 €

Izbrana poglavja iz operacijskih raziskav

Tina Novak, Janez Povh, Janez Žerovnik
2020
227 str.
ISBN 978-961-6980-73-9

Cena: 14,00 €

Matematika 1

Janez Žerovnik
2020, 3. ponatis 1. izd.
170 str.
ISBN 978-961-6536-23

Cena: 8,00 €

Matematika 3

Aljoša Peperko, Mihael Perman, Darja Rupnik Poklukar
2020, 2. dop. izd.
210 str.
ISBN 978-961-6980-69-2

Cena: 11,00 €

Razlagalni slovar strojništva

2019
400 str.
ISBN 978-961-6980-63-0

Cena: 25,00 €

Zbirka nalog iz mehanske procesne tehnike

Andrej Bombač
2019, 1. izd.
111 str.
ISBN 978-961-6980-62-3

Cena: 15,00 €

Tehniška matematika 2

Tina Novak ... [et al.]
2019, 2. dop. izd.
221 str.
ISBN 978-961-6980-56-2

Cena 9,00 €

Matematika 1

Tina Novak ... [et al.]
2018, 1. ponatis 2. dop. izd.
215 str.
ISBN 978-961-6980-00-5

Cena: 10,00 €

Heat pumps for heating and cooling

Alojz Poredoš ... [et al.]
2018, 1. izd.
[VI], 199 str.
ISBN 978-961-6980-46-3

Cena: 15,00 €

Zbirka rešenih nalog s področja linearne teorije krmiljenja sistemov

Primož Podržaj
2017, 1. izd., 3. natis
183 str.
ISBN 978-961-6536-74-5

Cena: 13,00 €

Dinamika, mehanska nihanja in mehanika tekočin

Janko Slavič
2017, 2. izd.
XVI, 269 str.
ISBN 978-961-6980-40-1

Cena: 25,00 €

Efektivnost izdelkov

Jernej Klemenc
2017, 1. izd.
126 str.
ISBN 978-961-6980-31-9

Cena: 13,00 €

Matematika 2

Janez Žerovnik
2017, popravljena in dopolnjena 1. izd.
214 str.
ISBN 978-961-6980-34-0

Cena: 9,00 €

Diagnostika v okoljskem strojništvu

Marko Hočevar, Matevž Dular
2016
150 str.
ISBN 978-961-6980-25-8

Enotna cena: 13,00 €

Priporočila preoblikovanja

Zlatko Kampuš, Karl Kuzman
2016, 2. izd.
IV, 79 str.
ISBN 978-961-6980-09-8

Cena: 10,00 €

Tehniška matematika 1

Tina Novak ... [et al.]
2015
183 str.
ISBN 978-961-6980-01-2

Cena: 9,00 €

Varjenje in sorodne tehnike spajanja materialov v neločljivo zvezo

Janez Tušek
1. ponatis, 2015
XII, 457 str.
ISBN 978-961-6536-75-2

Cena: 40,00 €

Uvod v hidroenergetske sisteme

Marko Hočevar, Matevž Dular
2015
158 str.
ISBN 978-961-6980-07-4

Cena: 13,00 €

Modeliranje z značilkami na osnovi NX

Jože Duhovnik, Ivan Demšar, Primož Drešar
2014
VI, 314 str.
ISBN 978-961-6536-88-2

Cena: 14,01 €

Metal cutting: theory and applications

Gordana Globočki Lakić, Davorin Kramar, Janez Kopač
2014
XIII, 221 str.
ISBN 978-961-6536-85-1

Cena: 21,00 €

Opis naključnih pojavov

Igor Grabec, Janez Gradišek
2014, 1. ponatis
VIII, 263 str.
ISBN 978-961-6238-42-7

Cena: 16,00 €

Zbirka rešenih nalog iz tehniške matematike

Janez Žerovnik … [et al.]
2011, 4. izd.
289 + [31] str.
ISBN 978-961-6536-56-1

Cena: 14,01 €

Tehnična akustika: Merjenje, vrednotenje in zmanjševanje hrupa in vibracij

Mirko Čudina
2014, 2. dop. izd.
332 str.
ISBN 978-961-6536-70-7

Cena: 28,00 €

Tehnika spajanja: praktične in računske vaje

Janez Tušek
2011, 2. popravljena in dop. izd.
256 str.
ISBN 978-961-6536-53-0

Cena: 16,00 €

Uvod v MATLAB: za inženirje

Jože Petrišič
2013, 3. natis
231 str.
ISBN 978-961-6536-47-9

Cena: 12,00 €

Termodinamika: knjiga za uk in prakso

Zoran Rant
2011, 2. posodobljena izd.
607 str.
ISBN 978-961-6536-52-3

Cena: 15,00 €

Izbrana poglavja iz operacijskih raziskav (1. del)

Janez Žerovnik
2012
128 str.
ISBN 978-961-6536-58-5

Cena: 12,00 €

Alternativne tehnologije

Joško Valentinčič ... [et al.]
2012
220 str.
ISBN 978-961-6536-63-9

Cena: 15,00 €

Konvencija o mednarodnem civilnem letalstvu

Aleksander Čičerov
2011
45 str.
ISBN 978-961-6536-46-2

Cena: 6,00 €

Zgodovina strojništva in tehniške kulture na Slovenskem

2010
537 str.
ISBN 978-961-6536-42-4

Cena: 5,00 €

Mehanska nihanja

Miha Boltežar
2010, 2. popravljena izd.
VII, 199 str.
ISBN 978-961-6536-45-5 (zv. 1)

Cena: 12,00 €

Tehniška matematika 2

Janez Žerovnik
2010
216 str.
ISBN 978-961-6536-40-0

Cena: 3,00 €

Višja trdnost: zbirka rešenih nalog

Franc Kosel
2009
300 str.
ISBN 978-961-6536-34-9

Cena: 16,00 €

Matematika 2

Janez Žerovnik
2009, 1. izd.
204 str.
ISBN 978-961-6536-25-7

Cena: 5,00 €

Zbirka nalog iz motorjev z notranjim zgorevanjem: za študente univerz in visokih šol

Frančišek Bizjan
2009
341 str.
ISBN 978-961-6536-33-2

Cena: 3,00 €

Matematika za študente tehnike in naravoslovja: prvi del

Pavlina Mizori - Oblak
2009, ponatis, 6. izd.
379 str.
ISBN 978-961-6536-30-1

Cena: 15,00 €

Inženirska grafika

Jože Duhovnik, Milan Kljajin, Milan Opalić
2009
1 zv.
ISBN 978-961-6536-31-8

Cena: 10,00 €

Nelinearni krmilni sistemi I

Zoran Kariž
2009, 1. izd.
154 str.
ISBN 978-961-6536-26-4

Cena: 11,00 €

Tehniška matematika

Aleksej Turnšek
2007, 2. dop. izd.
306 str.
ISBN 978-961-6536-20-2

Cena: 3,00 €

Generatorji toplote

Janez Oman
2005, 1. izd.
280 str.
ISBN 961-6238-97-3

Cena: 3,00€

Lastnosti zraka, goriv in dimnih plinov

Andrej Senegačnik, Janez Oman
2004, 1. izd.
135 str.
ISBN 961-6238-89-2

Cena: 13,00 €

Osnove ekonomike podjetja za inženirje: teorija, uporaba, primeri, naloge

Franc Bizjak
2004
135 str.
ISBN 961-6238-87-6

Cena: 3,00 €

Obdelovalna tehnika in eksperimentalne metode: osnove s primeri

Samo Šali, Janez Kopač
2003
104 str.
ISBN 961-6238-74-4

Cena: 7,00 €

Tabele termodinamičnih lastnosti vode in vodne pare: po modelu IAPWS-IF97

Igor Kuštrin, Andrej Senegačnik
Priloga: Mollierov h,s diagram za vodo in vodno paro
2001
V, 266 str.
ISBN 961-6238-53-1

Cena: 15,00 €

Mollierov h,s diagram za vodo in vodno paro: izračunan po “IAPWS-IF97”

Igor Kuštrin, Andrej Senegačnik
2001

format: A1
cena: 0,65 €

format: A3
cena: 0,50 €

Za ogled publikacije prosimo vpišite svoj e-naslov

Pojdi na vsebino