Andrej Senegačnik, Janez Oman
2004, 1. izd.
135 str.
ISBN 961-6238-89-2

Cena: 13,00 €

Vsebina

 • Zrak
  • Suhi zrak
  • Vlažni zrak
 • Zgorevanje
  • Snovne konstante in veličine stanja
  • Stehiometrija zgorevanja
 • Goriva
  • Nabor obravnavanih goriv in njihove lastnosti
  • Kurljivost goriv
  • Vnetljivost in temperature vžiganja goljivih zmesi z zrakom
  • Specifične toplote goriv
  • Gostota goriv
  • Viskoznost goriv
 • Dimni plini
  • Specifične toplote in entalpije komponent dimnih plinov
  • Razpoložljiva toplota dimnih plinov
  • Gostota dimnih plinov
  • Tabele in diagrami
  • Nomogrami za dimne pline
Pojdi na vsebino