Tina Novak, Janez Povh, Janez Žerovnik
2020
227 str.
ISBN 978-961-6980-73-9

Enotna cena: 14,00 €

PREDGOVOR

Pri predmetu Izbrana poglavja iz operacijskih raziskav smo poleg vsebin iz učbenika J. Žerovnik, Izbrana poglavja iz operacijskih raziskav (1. del), 2012 s študenti vedno predelali še kako dodatno poglavje, na primer barvanja grafov zaradi uporabe pri problemih razporejanja in obvezno osnove linearnega programiranje. Ob pripravah na predavanja je nastala prva verzija poglavja Linearno programiranje, potem ko je v zadnjih letih to vsebino nekajkrat predaval kolega Janez Povh pa sva skupaj dokončala poglavje za to razširjeno verzijo učbenika. Janez Povh je napisal še poglavje Celoštevilsko linearno programiranje. Večino časa je vaje pri predmetu vodila kolegica dr. Tina Novak in je za to knjigo prispevala zajeten seznam novih nalog, ki so jih študenti reševali pri vajah ter na izpitih in kolokvijih. Ob pripravi tega učbenika smo ob dopolnitvah popravili še nekaj tipkarskih napak v poglavjih povzetih iz J. Žerovnik, Izbrana poglavja iz operacijskih raziskav (1. del), 2012, verjetno pa ne vseh, zato prosim bralce, da nam morebiti odkrite napake sporočijo.

 

Janez Žerovnik

Pojdi na vsebino