Zlatko Kampuš, Karl Kuzman
2016, 2. izd.
IV, 79 str.
ISBN 978-961-6980-09-8

Enotna cena: 10,00 €

Uvodna beseda

Preoblikovanje predstavlja eno od pomembnih izdelovalnih tehnologij. Ne samo, da s temi  postopki dobimo nove oblike izdelkov pretežno s premeščanjem materialov, ampak spadajo med najbolj varčne potrošnike energije. Končno preoblikovanje odlikujejo tudi izboljšane mehanske lastnosti izdelkov ter izredno visoka produktivnost.

Za načrtovanje procesov preoblikovanja, za vnaprejšnjo oceno mehanskih lastnosti izdelkov po končani tehnološki operaciji, za konstruiranje orodij in izbor preoblikovalnega stroja pa potrebujemo dovolj ustreznih informacij. Ta potreba se je zelo hitro pokazala v okviru predmetov s področja preoblikovanja, ki se poučujejo na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani. Ker je istočasno prišlo do podobnih ugotovitev tudi s strani strokovnjakov iz industrije, so leta 1974 v dokaj skromni obliki izšle Vaje iz tehnike preoblikovanja: tabele in diagrami. Te vaje so se z leti dopolnjevale, tako da je zadnja izdaja izšla z razširjenim imenom Priporočila za načrtovanje tehnologij preoblikovanja.

Pričujoče delo predstavlja spet najmanj eno stopnico več pri obvladovanju in načrtovanju procesov preoblikovanja. Dodano je nekaj osnovnih pojmov in zakonitosti inženirske teorije plastičnosti, podana so napotila za analitičen pristop k dimenzioniranju najbolj elementarnih procesov preoblikovanja, povečan je obseg podatkov o materialih. Glede na to smo prepričani, da bo pričujoče delo zanimivo in koristno še za širši krog bralcev od študentov do strokovnjakov v neposredni praksi.

Zahvaljujem se obema recenzentoma, prof. dr. Mirku Plančaku in doc. dr. Branimiru Barišiču, ki sta Priporočila preoblikovanja prebrala in ugodno ocenila. Za urejanje in oblikovanje se zahvaljujem ge. Vidi Trček.

Karl Kuzman

 

Pojdi na vsebino