Igor Grabec, Janez Gradišek
2014, 1. ponatis
VIII, 263 str.
ISBN 978-961-6238-42-7

Enotna cena: 16,00 €

Predgovor

Nekateri so menja, da gre v književnosti predgovoru lažnivo mesto, ker ga avtorji običajno napišejo šele ob koncu svojega dela. Tudi v najinem primeru je tako, zato je tu le pogovor.

Tekst te knjige je najprej nastajal kot zapiski predavanj iz predmeta Verjetnost in statistika na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani in bil izdan v obliki skript leta 1988. Pri pouku predmeta smo opazili, da študentje strojništva pretežno nimajo radi rigoroznega matematičnega podajanj a snovi. Zato smo poskusili predmet obravnavati bolj intuitivno in tak pristop podpreti z nalogami tehniškega značaja. Zaradi tega smo na Fakulteti za strojništvo predmet tudi preimenovali v Opis naključnih pojavov. Z istim namenom sva v zapiske predavanj med predelavo vključila še naloge. Večina nalog je bila že obdelanih na vajah, nekatere pa so bile tudi del pismenih izpitov. V knjigo sva vključila rešitve nalog z namenom, da bi lahko študentje pri samostojnem delu preverili ali so naloge rešili pravilno. V primeru ko je naloga pretežka, naj rešitev služi študentu najprej kot napotek pri začetku reševanja in šele nato za preverjanje lastnega dela. V knjigi so tudi tabele pomembnejših porazdelitev, ki so potrebne pri reševanju nalog. Tako nudiva študentom pripomoček, ki jim sicer predmet predstavlja kot celoto, ne more pa popolnoma nadomestiti aktivnega spremljanja predavanj in sodelovanja pri vajah.

Pri izdelavi teksta nama je z mnogo nasveti pomagal prof. Tomaž Klinc, pri izvajanju vaj iz predmeta pa as. Miran Kokol. Obema se za pomoč zahvaljujeva.

Prva izdaja te knjige je bila spomladi leta 2000. V njej smo med poukom opazili nekaj pogrešk tiskarskega značaja, ki smo jih v ponovljeni izdaji odpravili.

 

Avtorja

 

Pojdi na vsebino