Jernej Klemenc
2017, 1. izd.
126 str.
ISBN 978-961-6980-31-9

Enotna cena: 13,00 €

Predgovor

Pri delu v razvoju in uporabi tehniških sistemov je treba obvladati presek naključnih prostorov izdelek-okolica-uporaba. Predmet Efektivnost izdelkov, ki se predava v drugem letniku magistrskega študijskega programa druge stopnje Strojništvo, nadgrajuje znanja, pridobljena pri predmetu Razvojna vrednotenja, ki se predava v prvem letniku tega programa. Študentu omogoča obvladovanje kompleksnih razvojnih vrednotenj, ki so povezana z napovedovanjem in dokazovanjem učinkovitosti izdelka kot posledico njegove zanesljivosti in vzdrževalnosti pri obratovanju v realnem obratovalnem okolju. Poudarek predmeta je> predvsem na razvojnih tehnikah, ki se jih uporablja v poznejših fazah razvoja izdelka, ko so na voljo tudi že prvi prototipi izdelkov. Poleg retičnih znanj omogoča predmet tudi pridobivanje praktičnih znanj, ki jih bodoči magistri znanosti potrebujejo pri svojem vsakodnevnem delu v razvojnih oddelkih podjetij. Učbenik za predmet Efektivnost izdelkov je pripomoček, ki smo ga prilagodili študijskemu programu druge stopnje študijskega programa Strojništvo. Podaja teoretično osnovo za vaje pri tem predmetu in je dopolnitev zbirke vaj, ki obsega izbor praktičnih vaj, ki smo jih pri tem predmetu izvajali v zadnjih šolskih letih.

 

prof. dr. Jernej Klemenc

Pojdi na vsebino