Igor Kuštrin, Andrej Senegačnik
Priloga: Mollierov h,s diagram za vodo in vodno paro
2001
V, 266 str.
ISBN 961-6238-53-1

Cena: 15,00 €

Vsebina

 • Tabele
  • Vrelišče in rosišče – temperaturna tabela
  • Vrelišče in rosišče – parna tabela
  • Stanje idealnega plina
  • Voda in pregreta para
  • Visokotemperaturno področje
  • Vrelišče in rosišče: kinematična viskoznost, Prandtlovo število, statična dielektrična konstanta in površinska napetost
  • Kinematična viskoznost
  • Prandtlovo število
  • Statična dielektrična konstanta
  • Lomni količnik (vključno z vreliščem in rosiščem)
 • Diagrami termodinamičnih in transportnih lastnosti
  • Dinamična viskoznost
  • Toplotna prevodnost
  • Prandtlovo število
  • Eksponent izentrope
  • Specifična entalpija, tlak in suhost
Pojdi na vsebino