Jože Duhovnik, Ivan Demšar, Primož Drešar
2014
VI, 314 str.
ISBN 978-961-6536-88-2

Enotna cena: 14,01 €

Predgovor

Inženirski načrti so osnovna komunikacija med strokovnjaki-inženirji in omogocajo dokumentiranost, ponovlj ivost , kontrolo, preverjanje in planiranje vseh s tehniko izpeljanih del. Analogni zapisi se umikajo digitalnim zato, ker z digitalnim zapisom zagotovimo natančno ponovljivost neodvisno od medija. Predstavitev na inženirskih načrtih je bistvena za mednarodno komuniciranje, še posebej v industrijskih okoljih. Z namenom, da so načrti bolj razumljivi praviloma predstavljamo klasične poglede v narisu, tlorisu in stranskem risu tudi v izometriji. Pri zahtevnih izdelkih je taka predstavitev nujna.

Če želimo aksonometričen pogled na določene izdelke je njegova digitalizacija nujna od samega začetka. Študentje, ki študirajo inženirstvo na različnih področjih: strojništvo, gradbeništvo, elektrotehniko, tekstilstvo, industrijsko oblikovanje, arhitektura itd. bodo lažje predstavljali ideje ali analizirali izdelke, simulirali pojave, če bodo čim prej stopili v 3D prostor in ga dimenzijsko in pojmovno razumeli. Razumljivo je, da brez osnov tehničnega izražanja, tehnične dokumentacije, je vstop v inženirski prostor težak, prezahteven. Ko pa obvladamo veščine inženirskega izražanja in vstopimo v prostor se modeliranje v prostoru kar samo odpre in s kakovostnim orodjem pomembno povečamo kakovost predstavljanja novih idej.

Študijski proces ki omogoča rast znanja o inženirskem izražanju daje najboljšo popotnico mladim, ki se veselijo inženirskega poklica. Zaradi tega je naravno, da po pridobitvi temeljnega znanja o tehnični dokumentaciji začne študent s študijem modeliranja v prostoru.

Bolonjska prenova je tak način razumevanja rasti znanja na področju strojništva omogočila. V študijski program smo že v drugem semestru vpeljali predmet Modeliranje prostora. Z izkušenimi asistenti, ki so želeli prenesti znanja študentom smo pripravili program vaj, ki so omogočila kakovosten prenos znanja. S sistematičnim ocenjevanjem smo potrdili kakovost študija tako, da je vsak, ki je opravil po določenem modelu vaje z oceno 8 (med 1 do 10), lahko zanesljivo pridobil mednarodni certifikat. Študij je bil zasnovan sistematično in predvsem transparentno. Tako metodo smo predstavili tudi mednarodni javnosti in leta 2014 izdali knjigo pri nemški založbi Springer. V dogovoru smo predvideli, da se lahko omenjena vsebina izda tudi v jezikih na področju Jugoslavije in z ločeno vsebino, enkrat z uporabo modelirnika SolidWorks in drugič s Siemens NX.

V nadaljevanju je predstavljena vsebina v slovenskem jeziku. Študent najprej dobi znanje o temeljni veščini – skiciranju – nato pa prepozna matematične osnove za digitalizacijo v 3D prostoru. Iz osnov za posamezen modelirnik, ki upošteva zadnjo verzijo uporabljenega modelirnika, pa vstopimo v svet značilk, ki so pomembne za osnovno modeliranje. Nekje od polovice naprej pa so predstavljene značilke, ki posebej podpirajo področje strojništva in z njim povezane tehnologije. Vstop v svet modeliranja z značilkami smo osvetlili z znanimi in uporabljenimi tehnologijami. Tako bo študent takoj spoznal primernost predvsem pa uporabnost študija in pospešeno spoznaval potrebo po polnem obvladovanju predloženega znanja. Glede na strokovno pot, ki so jo prehodili avtorji, so predstavljeni primeri iz različnih področij tako, da upamo vsakdo najde primere iz njegovega področja.

Prof. dr. Jože Duhovnik

as. Ivan Demšar

as. Primož Drešar

 

Pojdi na vsebino