Marko Hočevar, Matevž Dular
2015
158 str.
ISBN 978-961-6980-07-4

Enotna cena: 13,00 €

Uvodna beseda avtorjev

Na področju hidroenergetskih sistemov na Fakulteti za strojništvo, Univerze v Ljubljani in tudi širše v Sloveniji v preteklosti ni bilo na voljo primernega učbenika. Vsebina učbenika Uvod v hidroenergetske sisteme je prilagojena programu študentov 3. letnika Visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje strojništvo na Fakulteti za strojništvo, Univerze v Ljubljani.

Pri izbiri vrstnega reda poglavij sva se odločila, da najprej predstaviva vse glavne vrste vodnih turbin opisno ter slikovno. S tem sva med drugim idejno sledila podajanju snovi avtorja Krivchenka [Krivchenko, 1993], čeprav večina ostalih avtorjev ustrezne znanstvene in študijske literature pred predstavitvijo vodnih turbin navaja teoretične osnove delovanja turbinskih strojev. Meniva, da bodo študentje 3. letnika Visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje strojništvo izpeljavo turbinskih enačb lažje razumeli, če bodo prej spoznali vodne turbine in njihovo delovanje opisno ob slikovnem gradivu. Oblika in podajanje snovi v učbeniku sledita potrebam;operaterjev v elektrarnah in splošnemu inženirskemu razumevanju področja;hidro energetskih sistemov. V zadnjih nekaj letih je s prodajami in nakupi slovenskih podjetij, ki se ukvarjajo z izdelovanjem vodnih turbin, stroka na;tem področju na veliki preizkušnji. Morda bo ta učbenik pomagal prispevati k povrnitvi ugleda na področju izdelave vodnih turbin.

Da bi dosegli čim večjo stopnjo razumevanja, sva avtorja vključila v učbenik številne slike. S tem sva želela bralcu omogočiti boljše razumevanje vsebine brez nepotrebnega zgolj učenja na pamet. Podajanje snovi z enačbami sva z razlogom omejila, saj je učbenik namenjen študentom Visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje strojništvo. V veliki meri sva izpustila izpeljave enačb in težje matematične formulacije, za obstoječe pa sva poskusila najti razlago, ki se logično opira na razlago delovanja turbin in gradnikov elektrarn v začetnih poglavjih.

V učbenik sva vključila tudi slovensko angleški slovar z najpomembnejšimi s hidroenergetskimi sistemi povezanimi izrazi.

Zahvaljujeva se vsem, ki so pripomogli k nastanku tega učbenika. Za strokovne komentarje, popravke in predloge za dopolnitve učbenika se zahvaljujeva kolegoma Robertu Stoparju iz Kolektor Turboinštituta d. o. o. in dr. Tinetu Cenciču iz podjetja SENG Soške elektrarne Nova Gorica d. o. o. Matej Umek iz podjetja Andino d. o. o. je pomagal pri zasnovi in izvedbi poglavja o izdelavi vodnih turbin, za kar se mu lepo zahvaljujeva. Zahvaljujeva se tudi prof. Branetu Široku in prof. Ferdinandu Trencu, ki sta pred izidom učbenik temeljito pregledala, ga ustrezno popravila ali predlagala razširitve posameznih delov snovi. Zahvaljujeva se tudi kolegu Alešu Malneršiču, ki je sodeloval pri zasnovi in skrbno pripravil slikovno gradivo in Andreji Cigale za lektoriranje učbenika. Zahvaljujeva se tudi vsem podjetjem, ki so dovolileobjavo slik, še posebej podjetjem SENG Soške elektrarne Nova Gorica d. o. o., Kolektor Turboinštitut d. o. o., Andino d. o. o., Savske elektrarne Ljubljana d.o.o. in ostalim.

Vsem uporabnikom učbenika želiva, da bi v njem našli željene podatke ter da bi ga s pridom uporabljali v času študija in kasneje ob delu.

 

Pojdi na vsebino