Osnove ekonomike podjetja za inženirje: teorija, uporaba, primeri, naloge

Franc Bizjak
2004
135 str.
ISBN 961-6238-87-6
3,00 €

Vsebina

 • Podjetje kot sistem
 • Vrste poslovnih sistemov
 • Osnovni pojmi o gospodarjenju
 • Podjetje v okolju
 • Osnove teorije proizvodnje in stroškov
 • Prvine poslovnega procesa in gospodarjenje
 • Stroški in gospodarjenje
 • Kalkulacija stroškov
 • Stroški in poslovne odločitve
 • Izidi podjetja
 • Strateško vodenje podjetja
 • Razvoj podjetja
 • Uporaba nekaterih spoznanj ekonomike podjetja za poslovno odločanje
Pojdi na vsebino