Uvod

Učbenik je namenjen študentom prvega letnika projektno aplikativnega programa pri predmetu Tehniška matematika 2 na Fakulteti za strojništvo, Univerze v Ljubljani, vendar avtorji verjamemo, da bo koristen študijski pripomoček tudi študentom drugih naravoslovnih študijskih programov. Študentu omogoča samostojno pripravo na kolokvije in pisne izpite in je s tem pomembno dopolnilo predavanjem in vajam pri omenjenem predmetu. Učbenik je naravno nadaljevanje učbenika [5] istih avtorjev.

Učbenik je sestavljen iz sedmih poglavij. Vsako izmed poglavij sestavljata dva dela. V prvem delu so navedena osnovna teoretična izhodišča za posamezno snov, drugi del, ki je bistvena sestavina knjige, pa tvorijo naloge s podrobnimi postopki za njihovo reševanje. Večina nalog je bila izbrana izmed izpitnih nalog in nalog s kolokvijev pri predmetu Tehniška matematika 2 na Fakulteti za strojništvo, Univerze v Ljubljani. Zaporedje nalog je praviloma strukturirano po snovi (od osnovnejših, ki zahtevajo manj teoretičnega znanja, do bolj poglobljenih) in po težavnosti (od lažjih nalog do zahtevnejših). Postopki za reševanje nalog so v začetku poglavja opisani zelo natančno, pri nadaljnih nalogah pa so koraki reševanja, ki so v predhodnih nalogah že bili temeljito izvedeni, praviloma izpuščeni in tako puščajo študentu prostor za samostojno vajo. To omogočajo tudi naloge, pri katerih so navedene samo končne rešitve. Te naloge niso težavnejše od svojih predhodnic in so rešljive na podoben način.

K drugi dopolnjeni izdaji.

V drugi, dopolnjeni izdaji učebenika smo avtorji dodali še nekaj nalog, predvsem izpitne naloge zadnjih dveh let. V poglavju o funkcijah več spremenljivk je dodan razdelek o Taylorjevi formuli.

 

Avtorji

Skip to content