Janez Žerovnik
2010
216 str.
ISBN 978-961-6536-40-0

Cena: 3,00 €

Vsebina učbenika pokriva snov Tehniška matematika 2 na novem projektno aplikativnem programu v prvem letniku študija strojništva na Univerzi v Ljubljani. Učbenik je  smiselno nadaljevanje učbenika Matematika 1, ki je priporočena literatura tudi pri predmetu Tehniška matematika 1.

Vsebina:

  • Integral
  • Funkcije več spremenljivk
  • Diferencialne enačbe
  • Linearna algebra

 

Pojdi na vsebino