Janko Slavič
2017, 2. izd.
XVI, 269 str.
ISBN 978-961-6980-40-1

Enotna cena: 25,00 €

Predgovor

Učbenik je nastal iz želje, da bi študentje Fakultete za strojništvo, Univerze v Ljubljani, pri predmetu Tehniška mehanika 2 (visokošolski strokovni študij) imeli učbenik, ki bi v čim večji meri pokrival študijsko snov. Začetki dela učbenika segajo že v leto 2002, ko sem kot asistent prof. dr. Mihe Boltežarja pri predmetu Dinamika začel pripravljati zbirko rešenih nalog za študente. Z leti se je nakopičilo relativno veliko gradiva, ki sem ga zbral in razširil v pričujočem učbeniku v obliki zgledov z detajlnimi postopki ter komentarji, podprtimi s teorijo.

Pedagoški proces in gradiva smo sproti posodabljali in prilagajali študentom. Danes večina študentov opravi izpit v obliki sprotnega študija. To med drugim pomeni, da vsak teden prek spletnega sistema moj.ladisk.si sproti rešujejo domače naloge. Izbor spletnih nalog je vključen tudi v učbenik v obliki nalog z rešitvami.

Pri pripravi spletnih nalog so mi pomagali sodelavci v Laboratoriju za dinamiko strojev in konstrukcij. V učbeniku je vključenih skupaj 70 nalog, od katerih sva jih z dr. Miho Pirnatom pripravila 10, po 3 z Matjažem Mršnikom, Matijo Brumatom in Luko Knezom, 2 nalogi skupaj z dr. Martinom Česnikom in 1 s Špelo Bolka. Luka in Matija sta prebirala tudi prve verzije tega učbenika. Za njihov prispevek sem jim hvaležen.

Andreji Cigale sem hvaležen za jezikovni pregled.

Zahvaliti se želim tudi recenzentoma, prof. dr. Mihi Boltežarju in viš. pred. dr. Jožetu Stropniku, za natančen pregled in konstruktivno kritiko.

Še posebej se želim zahvaliti prof. dr. Mihi Boltežarju za dolgoletno uspešno sodelovanje in podporo, katerega plod je ta učbenik.

Zahvaljujem se tudi moji ženi za podporo in razumevanje ter otrokoma, da sta ponoči, ko sem pogosto delal na učbeniku, ponavadi spala.

Še nekaj statistike: učbenik obravnava 13 teoretičnih sklopov, v okviru katerih je izpeljanih 76 temeljnih izrazov; teorija je dodatno pojasnjena z 39 podrobnimi zgledi. Podanih je tudi 70 nalog z rešitvami. Teorija je podkrepljena z več kot 160 slikami, zgledi s pomočjo 103 slik in naloge z nekaj manj kot 70 slikami. Vseh slik je torej več kot 330! Oštevilčenih je čez 470 in neoštevilčenih skoraj 360 matematičnih izrazov. V robu je podanih več kot 200 opomb.

Domača stran učbenika se nahaja na naslovu: www.ladisk.si/knjige.

Študentom želim, da bodo s pomočjo tega učbenika obravnavano snov temeljito osvojili ter bili v okviru svojega profesionalnega dela uspešnejši.

 

Drugi izdaji na pot

Veseli me, da je bila prva izdaja učbenika dobro sprejeta in je posledično relativno hitro pošla. Drugo izdajo sem izkoristil za manjše vsebinske, številcne in tehnične popravke. Večino pomanjkljivosti so odkrili vestni študentje, ki so učbenik natančno brali; za oboje sem jim hvalezen!

 

Janko Slavi

Pojdi na vsebino