Tina Novak … [et al.]
2015
183 str.
ISBN 978-961-6980-01-2

Cena: 9,00 €

UVOD

Učbenik je namenjen študentom prvega letnika projektno aplikativnega programa pri predmetu Tehniška matematika 1 na Fakulteti za strojništvo, Univerza v Ljubljani, vendar avtorji verjamemo, da bo koristen študijski pripomoček tudi študentom drugih naravoslovnih študijskih programov. Študentu omogoča samostojno pripravo na kolokvije in pisne izpite in je s tem pomembno dopolnilo predavanjem in vajam pri omenjenem predmetu.

Učbenik je sestavljen iz šestih poglavij. Vsako izmed poglavij sestavljata dva dela. V prvem delu so navedena osnovna teoretična izhodišča za posamezno snov, drugi del, ki je bistvena sestavina knjige, pa tvorijo naloge s podrobnimi postopki za njihovo reševanje. Zaporedje nalog je praviloma strukturirano po snovi (od osnovnejših, ki zahtevajo manj teoretičnega znanja, do bolj poglobljenih) in po težavnosti (od lažjih nalog do zahtevnejših). Postopki za reševanje nalog so v začetku poglavja opisani zelo natančno, pri nadaljnih nalogah pa so koraki reševanja, ki so v predhodnih nalogah že bili temeljito izvedeni, večinoma izpuščeni in tako puščajo študentu prostor za samostojno vajo. To omogočajo tudi naloge, pri katerih so navedene samo končne rešitve. Te naloge niso težavnejše od svojih predhodnic in so rešljive na podoben način.

“Vaja dela mojstra in mojster je vadil.” 

K drugi dopolnjeni izdaji. 

V drugi, dopolnjeni izdaji učbenika smo avtorji dodali še nekaj nalog, predvsem izpitne naloge iz zadnjih treh let. Po vsebinski plati, je v poglavju o odvodu funkcije dodan razdelek o Taylorjevi formuli. Prav tako so bile v istem poglavju dodane naloge, ki uporabljajo L’H6pitalovo pravilo v izračunu limit funkcij.

 

Avtorji

 

Pojdi na vsebino