Janez Žerovnik … [et al.]
2022, 1. izd.
250 str.
ISBN 978-961-6980-86-9

Enotna cena: 12,00 €

Vsebina

Vsebina učbenika pokriva snov predmeta Linearna algebra in vektorska analiza na novem univerzitetnem programu strojništva v prvem letniku študija na Univerzi v Ljubljani. Predmet nadaljuje obravnavo matematičnih vsebin pri predmetu Analiza in navadne diferencialne enačbe, zato je tudi ta učbenik smiselno nadaljevanje učbenika Analiza in navadne diferencialne enačbe s predpostavko, da je bralec seznanjen z vsebino prvega.

Namen matematičnih predmetov pri študiju tehniških strok je seznaniti študente z matematičnimi orodji, ki se v njihovi stroki uporabljajo, in obenem predstaviti matematiko kot znanost. Matematičnih vsebin, ki so nadvse koristne pri študiju strojništva je veliko, snov je zato precej obsežna in sorazmerno zahtevna. V omejenem času je nemogoče vse obdelati podrobno in popolno, s podrobno razlago in predvsem s formalno strogimi dokazi. Zato smo pri predavanjih in pri pisanju učbenika ves čas pred dilemo, v kolikšni meri predstaviti matematiko kot orodje, torej kot zbirko “receptov”, ki v stroki lahko koristijo, in kako podrobno vključiti abstraktne matematične pojme in strukture, izreke in dokaze. Kompromis med abstraktno teorijo in uporabnimi metodami in zgledi je v tej knjigi narejen na več načinov. Nekatere trditve so v učbeniku formalno dokazane, mnoge pa so samo navedene in utemeljene z zgledi. Razen tega je v tem učbeniku samo del teorije zapisan v jedru poglavja, drugi del pa je ločen v posebnem razdelku, tako da se mu bralec pri prvem branju lahko preprosto izogne. Da bi bil učbenik bralcem bolj prijazen, je na koncu vsakega poglavja povzetek, na koncu knjige pa seznam pojmov.

Pojdi na vsebino