Uvodne besede

Pred nami je slovenski razlagalni slovar strojniških izrazov. Obravnavanih je 11.960
slovenskih gesel s področja strojništva, njihovih sopomenk in prevodov oziroma
sopomenk v angleščini. Pri večini gesel je podana razlaga ali več razlag, pri nekaterih
so dodane sopomenke, včasih pa tudi standard, ki obravnavano geslo utemeljuje. Pri
vsakem geslu je navedena tudi kratica imena skupine – laboratorija na Fakulteti za
strojništvo v Ljubljani, ki je gesla in njihovo obdelavo predlagala in obdelala.

Gesla so na vsaki strani slovarja prikazana v dveh stolpcih. Na prvem mestu vsakega
posameznega gesla stoji krepko poudarjeno slovensko geslo, v oglatem oklepaju sledi
angleški prevod gesla in njegove možne sopomenke, za obema je natisnjena slovenska
razlaga (včasih tudi več razlag) gesla, sledi še oznaka standarda in na koncu v oglatem
oklepaju še kratica laboratorija – avtorja oziroma predlagatelja gesla. Pri nekaterih
geslih je sodelovalo več laboratorijev, ki so se glede razlag in sopomenk uskladili; v
takšnih primerih so v oglatem oklepaju navedeni vsi laboratoriji, ki so sodelovali pri
obravnavi opazovanega gesla.

Pri nastajanju novega strojniškega razlagalnega slovarja so sodelovali avtorji –
strokovnjaki, ki so v uvodnem delu navedeni po abecednem vrstnem redu. Vsi
omenjeni sodelavci izhajajo iz laboratorijev in kateder na področjih strojništva, ki so
jim strokovno najbližja. Med urejanjem slovarja je bilo opravljeno tudi navzkrižno
preverjanje vseh gesel s strani drugih strokovnih skupin z namenom, da bi bila končna
kakovost tako strokovno, kakor tudi jezikovno na čim višji ravni. V nadaljevanju je
najprej podan spisek področij, laboratorijev in kateder, ki so sodelovali pri nastajanju
strojniškega slovarja in njihove oznake, ki se v slovarju pojavljajo ob posameznih
geslih. Sledi tudi poimenski spisek vseh, ki so strokovno sodelovali pri nastajanju tega
slovarja.

Časovna vrzel med prejšnjimi in tukaj ponujenim strojniškim slovarjem je velika več
deset let, zato je nabor izrazov pomembno spremenjen in posodobljen. Seveda
»oranje ledine« prinese tudi negativne rezultate, ki se kažejo v nekaterih manj
primernih definicijah in nekaterih manj primernih izbranih geslih. Že naslednja
popravljena izdaja bo zagotovo upoštevala izkušnje, ki bodo pridobljene z izdajo tega
slovarja.

Pojdi na vsebino