Janez Žerovnik
2017, popravljena in dopolnjena 1. izd.
214 str.
ISBN 978-961-6980-34-0

Enotna cena: 9,00 €

Predgovor k popravljeni in dopolnjeni prvi izdaji

V dopolnjeni izdaji je nov dodatek, ki na alternativen način obravnava determinante, in utegne biti dobro dopolnilo precej skrajšani obravnavi determinant v drugem poglavju. Z alternativno definicijo je bilo mogoče zapisati kar nekaj sicer precej zamudnh dokazov, ki so v drugem poglavju izpuščeni.

Popravljene so nekatere napake, ki so se pojavile v prvi izdaji. Mnoge med njimi so mi pomagali odkriti kolegi in bralci. Posebno dolg seznam pripomb mi je dala asist. dr. Darja Rupnik Poklukar. Vsem, ki so na napake ali nejasnosti opozorili, se iskreno zahvaljujem. Razen popravkov tipkarskih napak in podobnega je v drugi izdaji nekaj več pozornosti namenjeno tudi podrobnostim in natančnemu izražanju. Tako sem se na primer poskusil v čim večji meri izogibati ohlapnemu istovetenju realne funkcije z njenim predpisom. Namesto funkcija s predpisom f(x) namreč pogosto rečemo kar funkcija f(x). Podobno funkcijo e, ki jo dobimo pri nedoločenem integriranju, in je konstantna na vsakem povezanem območju definicijskega območja primitivne funkcije, radi ohlapno poimenujemo kar konstanta e, saj je v večini primerov res konstantna funkcija na IR. Povsem strogo natančno izražanje je žal pogosto precej okorno, in zato kljub večji korektnosti težje razumljivo. Zato sem poskušal najti primeren kompromis med popolno korektnost jo in berljivostjo teksta brez nejasnoti.

 

Avtor

Pojdi na vsebino