Janez Žerovnik … [et al.]
2022, 1. izd.
209 str.
ISBN 978-961-6980-85-2

Enotna cena: 12,00 €

Vsebina

Vsebina učbenika pokriva snov predmeta Navadne diferencialne enačbe in linearna algebra na novem visokošolskem strokovnem študijskem projektno aplikativnem programu strojništva v prvem letniku študija na Univerzi v Ljubljani. Predmet nadaljuje obravnavo matematičnih vsebin pri predmetu Analiza, zato je tudi ta učbenik smiselno nadaljevanje učbenika Analiza s predpostavko, da je bralec seznanjen z vsebino prvega.

Namen matematičnih predmetov pri študiju tehniških strok je seznaniti študente z matematičnimi orodji, ki se v njihovi stroki uporabljajo, in obenem predstaviti matematiko kot znanost. Matematičnih vsebin, ki so nadvse koristne pri študiju strojništva je veliko, snov je zato precej obsežna in sorazmerno zahtevna. V omejenem času je nemogoče vse obdelati podrobno in popolno, s podrobno razlago in predvsem s formalno strogimi dokazi. Zato smo pri predavanjih in pri pisanju učbenika ves čas pred dilemo, v kolikšni meri predstaviti matematiko kot orodje, torej kot zbirko “receptov”, ki v stroki lahko koristijo, in kako podrobno vključiti abstraktne matematične pojme in strukture, izreke in dokaze. Kompromis med abstraktno teorijo in uporabnimi metodami in zgledi je v tej knjigi narejen na več načinov. Nekatere trditve so v učbeniku formalno dokazane, mnoge pa so samo navedene in utemeljene z zgledi. Razen tega je v tem učbeniku samo del teorije zapisan v jedru poglavja, drugi del pa je ločen v posebnem razdelku, tako da se mu bralec pri prvem branju lahko preprosto izogne.

Pojdi na vsebino