Primož Podržaj
2017, 1. izd., 3. natis
183 str.
ISBN 978-961-6536-74-5

Enotna cena: 13,00 €

Predgovor

Zbirka rešenih nalog s področja linearne teorije krmiljenja sistemov smiselno dopolnjuje učbenik Linearna teorija krmiljenja sistemov. Tako kot omenjeni učbenik je tudi v tej zbirki nalog obseg omejen (kolikor pač dopušča obseg ur pri predmetih s tega področja).

Za skrben pregled in napotke pri pripravi teksta sem v prvi vrsti dolžan zahvalo docentu dr. Zoranu Karižu. Za recenzijo teksta pa prof. dr. Janezu Diaciju, prof. dr.Rihardu Karbi in prof. dr. Petru Butali. Za založbo in tisk pa Fakulteti za strojništvo v Ljubljani, ki je omogočila, da je zbirka vaj izšla.

Vse prispevke bralcev, ki bodo opozorili na napake ali netočnosti ali pa bodo predlagali spremembe, ki bodo omogočile boljše razumevanje obravnavane snovi, bomo ob morebitnih naslednjih izdajah z veseljem upoštevali.

Pisec

Pojdi na vsebino