Janez Oman
2005, 1. izd.
280 str.
ISBN 961-6238-97-3

Cena: 3,00€

Vsebina učbenika je manj teoretična in bolj strokovna, obsega del področja termoenergetike in se prilagaja dosežkom in tendencam razvoja na tem področju. Učbenik obsega le tematiko predavanj, ne pa tudi numeričnih in računskih postopkov iz vaj.

Kazalo

 • O toploti in njeni vrednosti
 • Generatorji toplote
 • Razvoj in karakteristike parnih kotlov
 • Deli parnih kotlov
 • Pretakanje vode in pare v kotlih
 • Razpoložljiva toplota dimnih plinov
 • Izkoristek in toplotne izgube kotlov
 • Merilna in regulacijska oprema
 • Prehodni pojavi v uparjalniku
 • Priprava vode
 • Materiali pri gradnji kotlov
 • Goriva
 • Zgorevanje
 • Kontrola zgorevanja
 • Sestava premoga in obratovanje generatorjev toplote
 • Uporaba goriv in posledice na okolju
 • Zgorevanje premoga v lebdeči plasti
 • Tehnologije za razžveplanje dimnih plinov
 • Emisije dušikovih oksidov
Pojdi na vsebino