CENIK KNJIŽNIČNIH STORITEV v študijskem letu 2017/2018

LETNA ČLANARINA

 • študentje UL s statusom (že plačana ob vpisu): 15,27 €
 • študentje UL brez statusa: 15,27 €
 • dijaki nad 18 let: 15,27 €
 • študentje drugih univerz s statusom: 20,00 €
 • druge fizične osebe: 25,00 €
 • alumni: 20,00 €
 • zaposleni na UL, upokojenci FS, brezposelni ter osebe od 15. do 18. let starosti: brezplačno


POLLETNA ČLANARINA

 • študentje brez statusa: 7,64 €
 • druge fizične osebe: 12,50 €


ČETRTLETNA ČLANARINA

 • študentje brez statusa: 3,82 €
 • druge fizične osebe: 6,25 €


ZAMUDNINA

 • za enoto na dan: 0,25 €
 • za enoto na dan (revije, čitalniško gradivo): 5,92 €


OBVESTILA O POTEKU ROKA IZPOSOJE

 • 1. obvestilo: 0,47 €
 • 2. obvestilo: 0,95 €
 • 3. obvestilo: 2,05 €
 • 4. obvestilo: 2,90 €

Interval med potekom izposojevalnega roka in 1. obvestilom, med 1. in 2. ter med 2. in 3. obvestilom je 7 dni.


IZGUBLJENA LITERATURA

 • stroški nabave za izgubljeno enoto, ki jo je mogoče nabaviti: dejanski stroški
 • stroški obdelave za izgubljeno enoto, ki jo je mogoče nabaviti: 5,92 €
 • bančni stroški pri naročilu iz tujine: 15,71 €


ODŠKODNINE

 • odškodnina za poškodovano enoto: po dejanskih stroških
 • odškodnina za izvod, ki ga ni mogoče nabaviti: 5,00 €


MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA (poštnina je vključena v ceno)

IZ NAŠE KNJIŽNICE

 • izposoja enote knjižnega gradiva: 7,41 €
 • članek (fotokopija do 20 strani): 4,92 €
 • vsaka nadaljnja stran: 0,09 €
 • članek posredovan elektronsko: 3,94 €
 • nujno naročilo (realizacija v 24 urah): dvojna cena

IZ SLOVENSKIH KNJIŽNIC

 • izposoja enote knjižnega gradiva: cena dobavitelja + 5,67 €
 • članek: cena dobavitelja + 0,96€
 • članek posredovan elektronsko: cena dobavitelja


INFORMACIJSKE STORITVE

 • informacijske storitve (ki presegajo uporabo enega inf. vira ali trajajo več kot 0,5 ure): 24,62 €/uro + stroški
 • tematske retrospektivne poizvedbe: 24,62 €/uro + stroški
 • citiranost avtorja: 24,62 €/uro + stroški
 • priprava, vnos in vodenje bibliografij: 24,62 €/uro + stroški (brezplačno za zaposlene na matični članici UL)