Katedre

01 Katedra za sinergetiko

Predstojnik: prof. dr. Edvard Govekar

Tajništvo: Teja Pirnat

 

Laboratorij za sinergetiko LASIN