Katedre

02 Katedra za strojne elemente in razvojna vrednotenja KSERV

Predstojnik: prof. dr. Marko Nagode

Tajništvo: Silva Brenčič

 

Laboratorij za strojne elemente LASEM
Laboratorij za vrednotenje konstrukcij LAVEK
Center za razvojna vrednotenja CRV