Katedre

03 Katedra za energetsko strojništvo KES

Predstojnik: prof. dr. Mihael Sekavčnik

Tajništvo: Darja Jeločnik

Katedra za energetsko strojništvo se po pedagoški, raziskovalni in strokovni plati ukvarja:

  • s pretvorbami energij od primarnih energetskih virov (obnovljivi in neobnovljivi) do končne energije (mehansko delo, električna energija, toplota) in z racionalno rabo te energije,
  • z energetskimi stroji in napravami, kot so: motorji z notranjim zgorevanjem, vetrnice, plinske, parne in vodne turbine, črpalke in kompresorji, parni kotli in industrijski prenosniki toplote,
  • s kompleksnimi energetskimi postrojenji, kot so: hidro- in termoelektrarne, ter različni tehnološki procesi.

 

Laboratorij za termoenergetiko LTE
Laboratorij za motorje z notranjim zgorevanjem in elektromobilnost LICeM
Laboratorij za vodne in turbinske stroje LVTS
Laboratorij za energetske delovne stroje in tehnično akustiko LEDSTA