Katedre

05 Katedra za izdelovalne tehnologije in sisteme

Predstojnik: prof. dr. Niko Herakovič

Tajništvo: Tanja Plestenjak

 

Laboratorij za preoblikovanje LAP
Laboratorij za alternativne tehnologije LAT
Laboratorij za strego, montažo in pnevmatiko LASIM