Katedre

06 Katedra za tehnologijo materialov

Predstojnik: prof. dr. Roman Šturm

Tajništvo: Dušanka Grubor Železnik

 

Laboratorij za toplotno obdelavo in preiskavo materialov (LATOP)
Laboratorij za varjenje LAVAR