Katedre

07 Katedra za toplotno in procesno tehniko

Predstojnik: prof. dr. Iztok Golobič

Tajništvo: Zdenka Rupič

 

Laboratorij za meritve v procesnem strojništvu LMPS
Laboratorij za toplotno tehniko LTT