Katedre

09 Katedra za mehaniko polimerov in kompozitov

Predstojnik: doc. dr. Lidija Slemenik Perše

Tajništvo: Jasna Gornik

 

Laboratorij za eksperimentalno mehaniko LEM
Center za eksperimentalno mehaniko CEM