Katedre

10 Katedra za optodinamiko in lasersko tehniko

Predstojnik: izr. prof. dr. Rok Petkovšek

Tajništvo: Jasna Gornik

 

Laboratorij za fotoniko in laserske sisteme (FOLAS)
Laboratorij za lasersko tehniko (LASTEH)