Katedre

11 Katedra za tribologijo in sisteme vzdrževanja

Predstojnik: prof. dr. Mitjan Kalin

Tajništvo: Jožica Sterle

 

Laboratorij za tribologijo in površinsko nanotehnologijo TINT
Laboratorij za fluidno tehniko LFT