Katedre

12 Katedra za dinamiko fluidov in termodinamiko

Predstojnik: prof. dr. Božidar Šarler

Tajništvo: Zdenka Rupič

 

Laboratorij za dinamiko fluidov in termodinamiko LFDT