Katedre

15 Katedra za konstruiranje in transportne sisteme KKTS

Predstojnik: izr. prof. dr. Boris Jerman

Tajništvo: Silva Brenčič

 

Laboratorij za konstruiranje LECAD
Laboratorij za transportne naprave in sisteme ter nosilne strojne konstrukcije LASOK
Center za konstruiranje LECAD