Katedre

16 Katedra za modeliranje v tehniki in medicini KMTM

Predstojnik: izr. prof. dr. Robert Kunc

Namestnik predstojnika: doc. dr. Samo Zupan

Tajništvo: Silva Brenčič

 

Laboratorij za modeliranje elementov in konstrukcij LAMEK
Laboratorijska enota za raziskave in analize prometnih nezgod LAPN
Laboratorijsko informacijska enota za tehnično dokumentacijo ICTD
Center za modeliranje elementov in konstrukcij CEMEK