Katedre

22 Enota za dopolnilna znanja

Predstojnik: izr. prof. dr. Matija Jezeršek

 

Raziskovalna skupina za matematiko RSMAT
Enota za dopolnilna znanja EDZ