Upravni odbor

Upravni odbor fakultete (UO) odloča o gospodarjenju s sredstvi, pridobljenimi z dejavnostjo iz 26. člena Statuta Univerze v Ljubljani, in skrbi za nemoteno materialno poslovanje fakultete, ko ta nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in na svoj račun.

V okviru javne službe s področja visokošolske ali raziskovalne dejavnosti, za katera sredstva zagotavlja država, Upravni odbor odloča v skladu s pooblastili, ki jih nanj prenese upravni odbor univerze.

ČLANI:

  • prof. dr. Miha Boltežar - predsednik
  • mag. Barbara Bergant Kaučič - član
  • prof. dr. Iztok Golobič - član
  • prof. dr. Marko Hočevar - član
  • prof. dr. Tomaž Katrašnik - član
  • prof. dr. Rok Petkovšek - član
  • Matej Drobnič - študent