CENIK UČBENIKOV ZA PRODAJO

  Avtor, naslov Leto izdaje Študentje in
zaposleni na FS
Zunanji 
1 BIZJAK: Osnove ekonomike podjetja za inženirje 2004 3,00€
2 BIZJAN: Zbirka nalog iz motorjev z notranjim zgorevanjem     2009 3,00€
3 BOLTEŽAR: Mehanska nihanja, 1. del, 2. popravljena izd. 2010 12,00 € 17,01 €
4 BOMBAČ: Zbirka nalog iz mehanske procesne tehnike 2019                 15,00 
5 ČIČEROV: Konvencija o mednarodnem civilnem letalstvu 2011 6,00 € 8,50 €
6 ČUDINA: Tehnična akustika 2014 28,00 € 39,20 €
7 DUHOVNIK, DEMŠAR, DREŠAR: Modeliranje prostora z značilkami NX 2014 14,01€
8 DUHOVNIK, KLJAJIN, OPALIĆ: Inženirska grafika 2009                 10,00
9 GLOBOČKI LAKIĆ, KRAMAR, KOPAČ: Metal cutting  2014 21,00€
10 GRABEC, GRADIŠEK: Opis naključnih pojavov 2014 16,00€
11 HLEBANJA: Metodika konstruiranja 2003 12,00 € 18,00 €
12 HOČEVAR, DULAR: Diagnostika v okoljskem strojništvu 2016 13,00€
13 HOČEVAR, DULAR: Uvod v hidroenergetske sisteme 2015 13,00€
14 HORVAT, MOŽINA, PETKOVŠEK: Naloge iz tehniške fizike 2007 8,00 € 14,01 €
15 KAMPUŠ: Osnove tehnologije preoblikovanja kovin, 3. natis 2011 9,00 €  12,50 €
16 KAMPUŠ, KUZMAN: Priporočila preoblikovanja 2016 10,00€
17 KLEMENC: Efektivnost izdelkov 2017 13,00€
18 KARIŽ: Nelinearni krmilni sistemi I 2009 11,00 € 16,00 €
19 KOPAČ: Obdelovalni stroji, orodja in naprave 2005 12,00 € 18,00 €
20 KOSEL: The product is you (3. dop. izd.) 2006 3,00€
21 KOSEL: Višja trdnost: zbirka rešenih nalog 2009 16,00 € 22,00 €
22 KRAUTOV STROJNIŠKI PRIROČNIK 2021 39,90
23 KUŠTRIN, SENEGAČNIK: Molierov h-s diagram A1 2001 0,65€
24 KUŠTRIN, SENEGAČNIK: Molierov h-s diagram A3, ponatis 2013 0,50€
25 KUŠTRIN, SENEGAČNIK: Tabele termodinamičnih lastnosti vode in vodne pare… 2001 15,00 € 20,01 €
26 MIZORI OBLAK: Matematika za študente 1 2009 15,00 € 20,01 €
27 NOVAK et al.: Matematika 1 (2. dop. izd., 1. ponatis)  2018 10,00€
28 NOVAK et al.: Matematika 2 (1. popravljena izd.) 2017 8,00€
29 NOVAK et al.: Tehniška matematika 1 (2. dop. izd.) 2015 9,00€
30 NOVAK et al.: Tehniška matematika 2 (2. dop. izd.) 2019 9,00€
31 NOVAK, POVH, ŽEROVNIK: Izbrana poglavja iz operacijskih raziskav 2020 14,00
32 OMAN: Generatorji toplote 2005 3,00€
33 PETRIŠIČ: Uvod v MATLAB za inženirje, 3. natis 2013 12,00 € 17,01 €
34 PODRŽAJ: Linearna teorija krmiljenja sistemov (1. izd., 6. natis) 2021 16,00
35 PODRŽAJ: Zbirka rešenih nalog s področja linearne teorije  2017 13,00€
36 PEPERKO, PERMAN, POKLUKAR: Matematika 3 (2. dop. izd.) 2020 11,00
37 POREDOŠ et al.: Heat pumps for heating and cooling 2018 15,00€
38 PUHAR: Evolventne zobniške dvojice 2000 2,00€
39 RANT: Termodinamika: knjiga za uk in prakso 2011 15,00 € 20,01 €
40 RAZLAGALNI SLOVAR STROJNIŠTVA 2019 25,00€
41 SENEGAČNIK, OMAN: Lastnosti zraka, goriv in dimnih plinov 2004 13,00 € 18,00 €
42 SLAVIČ: Dinamika, mehanska nihanja in mehanika tekočin  2017 25,00€
43 ŠALI, KOPAČ: Obdelovalna  tehnika in eksperimentalne metode... 2003 7,00 € 10,00 €
44 TRENC, KATRAŠNIK: Letalski motorji 2015 15,00€
45 TURNŠEK: Tehniška matematika 2007 3,00€
46 TUŠEK: Tehnika spajanja: praktične in računske vaje, 2. izd. 2011 16,00 € 22,00 €
47 TUŠEK: Varjenje in sorodne tehnike spajanja materialov v neločljivo zvezo, 1. ponatis 2015 40,00€
48 VALENTINČIČ … et al.: Alternativne tehnologije 2012 15,00 € 21,00 €
49 ZGODOVINA strojništva in tehniške kulture na Slovenskem 2010 5,00€
50 ŽEROVNIK ... et al.: Analiza 2021                     12,00€
51 ŽEROVNIK ... et al.: Analiza in navadne diferencialne enačbe 2021                     12,00€
52 ŽEROVNIK: Izbrana poglavja iz operacijskih raziskav (1. del) 2012 12,00 € 17,01 €
53 ŽEROVNIK: Matematika 1 (3. ponatis 1. izd.) 2020                       8,00€
54 ŽEROVNIK: Matematika 2 2009 5,00 € 9,00 €
55 ŽEROVNIK: Matematika 2, popravljena in dopolnjena 1. izd. 2017 9,00€
56 ŽEROVNIK: Tehniška matematika 2 2010 3,00€
57 ŽEROVNIK et al.: Zbirka rešenih nalog iz teh.  mat., 4. izd. 2011 14,01 € 20,01 €