Drugi projekti

Raziskovalno delo je temeljna osnova za sodobno in kakovostno pedagoško delo, zato se raziskovalne skupine intenzivno ukvarjajo z raziskovalnim delom. Na to kažejo številni raziskovalni projekti  in razvojno aplikativne naloge za gospodarstvo. Znanje pridobljeno iz raziskovalno razvojnih  nalog je tako posredovano študentom preko pedagoškega dela kot tudi z udeležbami na mednarodnih in domačih konferencah in simpozijih.

Naši raziskovalci izvajajo raziskave, svetovanja in izobraževanja ter za najpomembnejše slovenske in mednarodne institucije.

 

 

2x logo

Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2018

 

Kooorinator Naslov Trajanje
doc. dr. Rok Vrabič Robotski sistem za usposabljanje inženirk in inženirjev prihodnosti - RoboU3P 01.02.2018 - 31.05.2018
doc. dr. Nikola Vukašinović Interaktivna tehnika in tehnologija - ITT 01.02.2018 - 31.05.2018

 

Zaključeni projekti

 

Projekti Po kreativni poti do znanja 2016/2017 - Univerza v Ljubljani Fakulteta za strojništvo

 

Kooorinator Naslov Trajanje
dr. Vanja Čok Razvoj in postavitev polnilnice za električna letala -Električna polnilnica 1.2.2017-30.6.2017
izr. prof. dr. Rok Petkovšek Vlakenski laserji z visokim energijskim izkoristkom - LASVEI 1.3.2017-31.7.2017
doc. dr. Peter Gregorčič Izboljšave industrijskih procesov z uvajanjem laserskih mikroobdelav - IndLaM 1.3.2017-31.7.2017
dr. Simon Oman Optimizacija procesnih pogojev toplega stiskanja pri izdelavi zavornih ploščic in njihova analiza - OPTI-PPTS 1.3.2017-31.7.2017
izr. prof. dr. Uroš Stritih Projektiranje v smislu zmanjšanje rabe energije v stavbah  - P-URE 1.2.2017-30.6.2017

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

 

Projekti Po kreativni poti do praktičnega znanja II – Univerza v Ljubljani Fakulteta za strojništvo

 

Koordinator

Naslov Trajanje
doc. dr. Damjan Klobčar  Študija razvoja modulnega nosilca s stališča nosilnosti, materialov in tehnologij izdelave 1.2.2015-31.7.2015
izr. prof. dr. Rok Petkovšek Črpalni in testni sistemi za vlakenske in trdninske laserje 1.2.2015-31.7.2015
izr. prof. dr. Matija Jezeršek Avtomatizirano programiranje in nadzor robotiziranih laserskih obdelovalnih procesov 1.2.2015-31.7.2015
izr. prof. dr. Matija Jezeršek Razvoj detekcijskih metod in mehatronskih sklopov za upravljanje in nadzor laserskih posegov v medicini 1.2.2015-31.7.2015

 

»Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete  » Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« ter prednostne usmeritve 1.3: »Štipendijske sheme«, v okviru potrjene operacije » Po kreativni poti do praktičnega znanja«.

RR slika 1 4 11 2015RR slika 2 4 11 2015   RR slika 3 4 11 2015