Obveščamo, da se izteka rok za oddajo prošenj za poslušanje in opravljanje predmetov za pretekle letnike.

Če želite pri predmetih preteklih letnikov, kjer še nimate opravljenih vaj, opravljati vaje v študijskem letu 2023/24, morate v študentski referat po e-pošti na naslov studentski.referat@fs.uni-lj.si poslati prošnjo za poslušanje in opravljanje predmetov za pretekle letnike najkasneje do petka, 15. 9. 2023.

Skladno s Cenikom UL za š. l. 2023/24 se opravljanje manjkajočih vaj predhodnih letnikov zaračuna vsem študentom ne glede na vaš status študenta v š. l. 2023/24.

Študenti, ki bodo v š. l. 2023/24 pavzirali, pa poleg opravljanja vaj plačajo tudi opravljanje izpita.

Izjema:

Študentom, ki so prvič vpisani v dodatno leto VS in UN, se ne zaračunava opravljanja vaj za predmete 3. letnika in študentom, ki so prvič vpisani v dodatno leto MAG, se ne zaračunava opravljanja vaj za predmete 2. letnika (sklep 101. kolegija dekana).

Študentski referat

Pojdi na vsebino