1. Letnik

Zimski semester

Zap. št. Učna enota Nosilec Predavanje Seminar Vaje Kontaktne ure Samostojno delo Skupaj ECTS
Klinične vaje Druge oblike študija
1 Analiza in navadne diferencialne enačbe Aljoša Peperko, Darja Rupnik Poklukar, Janez Žerovnik 75 60 90 225 9
2 Fizika Rok Petkovšek 45 30 75 150 6
3 Meritve v strojništvu Gregor Bobovnik, Jože Kutin 30 30 65 125 5
4 Statika in kinematika Gregor Čepon, Miha Boltežar 45 30 50 125 5
5 Tehnično risanje in računalniško modeliranje geometrije Damijan Zorko, Nikola Vukašinović, Robert Kunc, Jovan Trajkovski 45 30 50 125 5
Skupaj 240 0 180 0 0 330 750 30
Delež 32,0 % 24,0 % 44,0 % 100 % 100 %

Letni semester

Zap. št. Učna enota Nosilec Predavanje Seminar Vaje Kontaktne ure Samostojno delo Skupaj ECTS
Klinične vaje Druge oblike študija
1 Linearna algebra in vektorska analiza Aljoša Peperko, Darja Rupnik Poklukar, Janez Žerovnik 60 45 70 175 7
2 Trdnost Miha Brojan 30 30 40 100 4
3 Nekovinski materiali – RRP Lidija Slemenik Perše 45 30 50 125 5
4 Termodinamika Božidar Šarler, Matjaž Perpar 45 30 75 150 6
5 Kovinski materiali – RRP Roman Šturm 30 30 40 100 4
6 Elektrotehnika Marjan Jenko 30 30 40 100 4
Skupaj 240 0 195 0 0 315 750 30
Delež 32,0 % 26,0 % 42,0 % 100 % 100 %

2. Letnik

Zimski semester

Zap. št. Učna enota Nosilec Predavanje Seminar Vaje Kontaktne ure Samostojno delo Skupaj ECTS
Klinične vaje Druge oblike študija
1 Integralske transformacije in Fourierova analiza Aljoša Peperko, Boštjan Gabrovšek, Darja Rupnik Poklukar, Janez Žerovnik 45 45 60 150 6
2 Dinamika togih teles Janko Slavič, Miha Boltežar 45 30 75 150 6
3 Statika in dinamika tekočin Božidar Šarler, Boštjan Mavrič 45 30 50 125 5
4 Numerične metode Janko Slavič 45 30 50 125 5
5 Strojni elementi 1 – RRP Jernej Klemenc, Marko Nagode 45 30 50 125 5
6 Splošni izbirni predmet 1 15 15 45 75 3
Skupaj 240 0 180 0 0 330 750 30
Delež 32,0 % 24,0 % 44,0 % 100 % 100 %

Splošni izbirni predmet 1 v iznosu 3 ECTS izbere študent po lastni izbiri na kateremkoli programu, katerikoli fakulteti oz. univerzi. Izbirni predmet, ki ga ponuja FS: Poročanje v strojništvu – RRP.

Splošni izbirni predmet 1

Zap. št. Učna enota Nosilec Predavanje Seminar Vaje Kontaktne ure Samostojno delo Skupaj ECTS
Klinične vaje Druge oblike študija
1 Poročanje v strojništvu – RRP Franc Majdič, Miha Brojan, Nikola Vukašinović, Rok Vrabič 15 15 45 75 3
Skupaj 15 0 15 0 0 45 75 3
Delež 20,0 % 20,0 % 60,0 % 100 % 100 %

Letni semester

Zap. št. Učna enota Nosilec Predavanje Seminar Vaje Kontaktne ure Samostojno delo Skupaj ECTS
Klinične vaje Druge oblike študija
1 Parcialne diferencialne enačbe, kompleksna analiza in optimizacija Aljoša Peperko, Boštjan Gabrovšek, Darja Rupnik Poklukar, Janez Žerovnik 45 45 35 125 5
2 Strojni elementi 2 – RRP Jernej Klemenc, Marko Nagode 30 30 40 100 4
3 Izdelovalne tehnologije 1 Franci Pušavec, Tomaž Pepelnjak 45 30 50 125 5
4 Prenos toplote Iztok Golobič 45 30 50 125 5
5 Krmilna tehnika Dominik Kozjek 30 30 40 100 4
6 Metodika konstruiranja – RRP Janez Benedičič, Nikola Vukašinović 30 30 40 100 4
7 Splošni izbirni predmet 2 15 15 45 75 3
Skupaj 240 0 210 0 0 300 750 30
Delež 32,0 % 28,0 % 40,0 % 100 % 100 %

Splošni izbirni predmet 2 v iznosu 3 ECTS izbere študent po lastni izbiri na kateremkoli programu, katerikoli fakulteti oz. univerzi. Izbirni predmet, ki ga ponuja FS: Inoviranje v strojništvu – RRP.

Splošni izbirni predmet 2

Zap. št. Učna enota Nosilec Predavanje Seminar Vaje Kontaktne ure Samostojno delo Skupaj ECTS
Klinične vaje Druge oblike študija
1 Inoviranje v strojništvu – RRP Borut Likar 15 15 45 75 3
Skupaj 15 0 15 0 0 45 75 3
Delež 20,0 % 20,0 % 60,0 % 100 % 100 %

3. Letnik

Zimski semester

Zap. št. Učna enota Nosilec Predavanje Seminar Vaje Kontaktne ure Samostojno delo Skupaj ECTS
Klinične vaje Druge oblike študija
1 Metode numeričnega modeliranja Miroslav Halilovič, Nikolaj Mole 30 30 65 125 5
2 Tribologija Mitjan Kalin 30 30 40 100 4
3 Izdelovalne tehnologije 2 Damjan Klobčar, Joško Valentinčič 45 30 50 125 5
4 Hidravlika in pnevmatika – RRP Franc Majdič, Niko Herakovič 30 30 40 100 4
5 Pogoni Mitjan Kalin, Tomaž Katrašnik 30 30 40 100 4
6 Energetski stroji in naprave – RRP Mihael Sekavčnik 30 30 40 100 4
7 Splošni izbirni predmet 3 30 30 40 100 4
Skupaj 225 0 210 0 0 315 750 30
Delež 30,0 % 28,0 % 42,0 % 100 % 100 %

Splošni izbirni predmet 3 v iznosu 4 ECTS izbere študent po lastni izbiri na kateremkoli programu, katerikoli fakulteti oz. univerzi. Izbirni predmet, ki ga ponuja FS: Napredna računalniška orodja.

Splošni izbirni predmet 3

Zap. št. Učna enota Nosilec Predavanje Seminar Vaje Kontaktne ure Samostojno delo Skupaj ECTS
Klinične vaje Druge oblike študija
1 Napredna računalniška orodja Janez Povh, Leon Kos 30 30 40 100 4
Skupaj 30 0 30 0 0 40 100 4
Delež 30,0 % 30,0 % 40,0 % 100 % 100 %

Letni semester

Zap. št. Učna enota Nosilec Predavanje Seminar Vaje Kontaktne ure Samostojno delo Skupaj ECTS
Klinične vaje Druge oblike študija
1 Obdelava in vrednotenje podatkov Edvard Govekar 30 30 40 100 4
2 Mehatronika in laserske tehnologije Matija Jezeršek, Rok Vrabič 45 30 50 125 5
3 Splošni izbirni predmet 4 30 30 40 100 4
4 Splošni izbirni predmet 5 15 15 45 75 3
5 Splošni izbirni predmet 6 30 15 55 100 4
6 Zaključna naloga Vsi nosilci v programu 35 70 145 250 10
Skupaj 150 35 120 0 70 375 750 30
Delež 20,0 % 4,7 % 16,0 % 9,3 % 50,0 % 100 % 100 %

Splošni izbirni predmet 4 (4 ECTS), 5 (3 ECTS) in 6 (4 ECTS) izbere študent po lastni izbiri na kateremkoli programu, katerikoli fakulteti oz. univerzi. Izbirni predmeti, ki jih ponuja UL FS: Proizvodno inženirstvo, Interdisciplinarni projekt – RRP in Okoljsko inženirstvo.

Splošni izbirni predmet 4

Zap. št. Učna enota Nosilec Predavanje Seminar Vaje Kontaktne ure Samostojno delo Skupaj ECTS
Klinične vaje Druge oblike študija
1 Proizvodno inženirstvo Niko Herakovič, Tomaž Berlec 30 30 40 100 4
Skupaj 30 0 30 0 0 40 100 4
Delež 30,0 % 30,0 % 40,0 % 100 % 100 %

Splošni izbirni predmet 5

Zap. št. Učna enota Nosilec Predavanje Seminar Vaje Kontaktne ure Samostojno delo Skupaj ECTS
Klinične vaje Druge oblike študija
1 Interdisciplinarni projekt – RRP Božidar Šarler, Edvard Govekar, Franci Pušavec, Iztok Golobič, Janez Diaci, Lidija Slemenik Perše , Marko Nagode, Miha Boltežar, Mihael Sekavčnik, Mitjan Kalin, Niko Herakovič, Nikola Vukašinović, Robert Kunc, Rok Petkovšek, Roman Šturm, Sašo Medved 15 15 45 75 3
Skupaj 15 0 15 0 0 45 75 3
Delež 20,0 % 20,0 % 60,0 % 100 % 100 %

Splošni izbirni predmet 6

Zap. št. Učna enota Nosilec Predavanje Seminar Vaje Kontaktne ure Samostojno delo Skupaj ECTS
Klinične vaje Druge oblike študija
1 Okoljsko inženirstvo Iztok Golobič, Sašo Medved 30 15 55 100 4
Skupaj 30 0 15 0 0 55 100 4
Delež 30,0 % 15,0 % 55,0 % 100 % 100 %
Pojdi na vsebino