3. letnik

Zimski semester

Zap. št. Učna enota Nosilec Predavanje Seminar Vaje Kontaktne ure Samostojno delo Skupaj ECTS
Klinične vaje Druge oblike študija
1 Hidravlični industrijski sistemi Franc Majdič 30 30 40 100 4
2 Poškodbe strojev in površin Mitjan Kalin 30 30 40 100 4
3 Transmisije in pogoni v industriji Jernej Klemenc, Simon Oman 30 30 40 100 4
4 Varnost strojev in naprav Boris Jerman 30 30 40 100 4
5 Splošni izbirni predmet 2 15 15 45 75 3
6 Splošni izbirni predmet 3 15 15 45 75 3
7 Strokovni izbirni predmet S02 30 30 40 100 4
8 Strokovni izbirni predmet S03 30 30 40 100 4
Skupaj 210 0 210 0 0 330 750 30
Delež 28,0 % 28,0 % 44,0 % 100 % 100 %

Strokovni izbirni predmet S02 in S03 v iznosu 8 ECTS izbere študent po lastni izbiri iz nabora vseh obveznih predmetov drugih smeri Visokošolskega strokovnega študijskega programa I. stopnje Strojništvo – Projektno aplikativni program z izjemo smeri Konstruiranje industrijskih sistemov.

Splošni izbirni predmet 2 v iznosu 3 ECTS izbere študent po lastni izbiri na kateremkoli programu, katerikoli fakulteti oz. univerzi. Izbirni predmet, ki ga ponuja FS: Interdisciplinarni projekt – PAP.

Splošni izbirni predmet 3 v iznosu 3 ECTS izbere študent po lastni izbiri na kateremkoli programu, katerikoli fakulteti oz. univerzi. Izbirni predmet, ki ga ponuja FS: Inoviranje v strojništvu – PAP.

Splošni izbirni predmet 2

Zap. št. Učna enota Nosilec Predavanje Seminar Vaje Kontaktne ure Samostojno delo Skupaj ECTS
Klinične vaje Druge oblike študija
1 Interdisciplinarni projekt – PAP 15 15 45 75 3
Skupaj 15 0 15 0 0 45 75 3
Delež 20,0 % 20,0 % 60,0 % 100 % 100 %

Splošni izbirni predmet 3

Zap. št. Učna enota Nosilec Predavanje Seminar Vaje Kontaktne ure Samostojno delo Skupaj ECTS
Klinične vaje Druge oblike študija
1 Inoviranje v strojništvu -PAP Borut Likar 15 15 45 75 3
Skupaj 15 0 15 0 0 45 75 3
Delež 20,0 % 20,0 % 60,0 % 100 % 100 %

Letni semester

Zap. št. Učna enota Nosilec Predavanje Seminar Vaje Kontaktne ure Samostojno delo Skupaj ECTS
Klinične vaje Druge oblike študija
1 Razvojni postopki v strojništvu Aljoša Peperko, Andrej Bombač, Andrej Kitanovski, Andrej Senegačnik, Boris Jerman, Božidar Šarler, Damjan Klobčar, Davorin Kramar, Drago Bračun, Edvard Govekar, Franc Majdič, Franci Pušavec, Igor Petrović, Iztok Golobič, Janez Žerovnik, Janko Slavič, Jernej Klemenc, Joško Valentinčič, Jože Kutin, Jurij Prezelj, Lidija Slemenik Perše, Marko, Hočevar, Marko Nagode, Matija Jezeršek, Miha Boltežar, Miha Brojan, Mihael Sekavčnik, Miroslav Halilovič, Mitjan Kalin, Niko Herakovič, Nikola Vukašinović, Nikolaj Mole, Primož Podržaj, Robert Kunc, Rok Petkovšek, Rok Vrabič, Roman Šturm, Sašo Medved, Tomaž Berlec, Tomaž Katrašnik, Tomaž Pepelnjak, Uroš Stritih 90 90 120 300 12
2 Praksa Vsi nosilci v programu 5 195 200 8
3 Diplomska naloga Vsi nosilci v programu 35 70 145 250 10
Skupaj 95 35 90 0 70 460 750 30
Delež 12,7 % 4,7 % 12,0 % 9,3 % 61,3 % 100 % 100 %
Pojdi na vsebino