1. letnik

Zimski semester

Zap. št. Učna enota Nosilec Predavanje Seminar Vaje Kontaktne ure Samostojno delo Skupaj ECTS
Klinične vaje Druge oblike študija
1 Analiza – PAP Aljoša Peperko, Boštjan Gabrovšek, Janez Žerovnik 60 60 80 200 8
2 Tehniška fizika Rok Petkovšek 45 45 35 125 5
3 Elektrotehnika in elektronika Marjan Jenko 30 30 40 100 4
4 Kovinski materiali – PAP Roman Šturm, Zoran Bergant 30 30 40 100 4
5 Statika in trdnost Miroslav Halilovič 45 45 35 125 5
6 Tehnično risanje Andrej Žerovnik, Robert Kunc 30 30 40 100 4
Skupaj 240 0 240 0 0 270 750 30
Delež 32,0 % 32,0 % 36,0 % 100 % 100 %

Letni semester

Zap. št. Učna enota Nosilec Predavanje Seminar Vaje Kontaktne ure Samostojno delo Skupaj ECTS
Klinične vaje Druge oblike študija
1 Navadne diferencialne enačbe in linearna algebra – PAP Aljoša Peperko, Boštjan Gabrovšek, Janez Žerovnik 45 45 35 125 5
2 Tehnologije v proizvodnji 1 Franci Pušavec, Joško Valentinčič 45 45 35 125 5
3 Računalniško modeliranje geometrije Damijan Zorko, Leon Kos, Nikola Vukašinović 30 30 40 100 4
4 Termofluidika Andrej Bombač, Božidar Šarler 45 45 35 125 5
5 Nekovinski materiali – PAP Lidija Slemenik Perše 30 30 40 100 4
6 Dinamika Gregor Čepon, Janko Slavič, Martin Česnik 30 30 40 100 4
7 Splošni izbirni predmet 1 15 15 45 75 3
Skupaj 240 0 240 0 0 270 750 30
Delež 32,0 % 32,0 % 36,0 % 100 % 100 %

* Splošni izbirni predmet 1 v iznosu 3 ECTS izbere študent po lastni izbiri na kateremkoli programu, katerikoli fakulteti oz. univerzi. Izbirni predmet, ki ga ponuja UL FS: Poročanje v strojništvu – PAP.

Splošni izbirni predmet 1

Zap. št. Učna enota Nosilec Predavanje Seminar Vaje Kontaktne ure Samostojno delo Skupaj ECTS
Klinične vaje Druge oblike študija
1 Poročanje v strojništvu – PAP Franc Majdič, Miha Brojan, Nikola Vukašinović, Rok Vrabič 15 15 45 75 3
Skupaj 15 0 15 0 0 45 75 3
Delež 20,0 % 20,0 % 60,0 % 100 % 100 %

2. letnik

3. letnik

Pojdi na vsebino