3. letnik

Zimski semester

Zap. št. Učna enota Nosilec Predavanje Seminar Vaje Kontaktne ure Samostojno delo Skupaj ECTS
Klinične vaje Druge oblike študija
1 Sistemi na letalu Andrej Grebenšek 30 15 55 100 4
2 Zmogljivosti letal Igor Petrović, Tomaž Mrlak 60 60 30 150 6
3 Letalski motorji 2 Tomaž Katrašnik 30 30 65 125 5
4 Hidravlika in pnevmatika -PAP Franc Majdič 30 30 40 100 4
5 Konstruiranje letal 2 Radivoj Kikelj 45 30 125 200 8
6 Splošni izbirni predmet 2 15 15 45 75 3
Skupaj 210 0 180 0 0 360 750 30
Delež 28,0 % 24,0 % 48,0 % 100 % 100 %

Splošni izbirni predmet 2 v iznosu 3 ECTS izbere študent po lastni izbiri na kateremkoli programu, katerikoli fakulteti oz. univerzi. Izbirni predmet, ki ga ponuja FS: Interdisciplinarni projekt – PAP.

Splošni izbirni predmet 2

Zap. št. Učna enota Nosilec Predavanje Seminar Vaje Kontaktne ure Samostojno delo Skupaj ECTS
Klinične vaje Druge oblike študija
1 Interdisciplinarni projekt – PAP 15 15 45 75 3
Skupaj 15 0 15 0 0 45 75 3
Delež 20,0 % 20,0 % 60,0 % 100 % 100 %

Letni semester

Zap. št. Učna enota Nosilec Predavanje Seminar Vaje Kontaktne ure Samostojno delo Skupaj ECTS
Klinične vaje Druge oblike študija
1 Izbirni strokovni predmet 30 30 40 100 4
2 Izbirni predmet 01 30 30 40 100 4
3 Razvojni in vzdrževalni postopki v letalstvu Franc Majdič, Igor Petrović, Miha Brojan, Mitjan Kalin, Roman Šturm, Tomaž Katrašnik 30 30 40 100 4
4 Praksa Vsi nosilci v programu 5 195 200 8
5 Diplomska naloga Vsi nosilci v programu 35 70 145 250 10
Skupaj 95 35 90 0 70 460 750 30
Delež 12,7 % 4,7 % 12,0 % 9,3 % 61,3 % 100 % 100 %

Izbirni predmet 01 v iznosu 4 ECTS izbere študent po lastni izbiri iz nabora vseh obveznih predmetov drugih smeri Visokošolskega strokovnega študijskega programa I. stopnje Strojništvo – Projektno aplikativni program z izjemo smeri Snovanje in vzdrževanje letal ali po lastni izbiri na kateremkoli programu, katerikoli fakulteti oz. univerzi.

Izbirni strokovni predmet v iznosu 4 ECTS izbere študent po lastni izbiri na kateremkoli programu, katerikoli fakulteti oz. univerzi. Izbirni predmet, ki ga ponuja FS: Dokumentacija v letalstvu.

Izbirni strokovni predmet

Zap. št. Učna enota Nosilec Predavanje Seminar Vaje Kontaktne ure Samostojno delo Skupaj ECTS
Klinične vaje Druge oblike študija
1 Dokumentacija v letalstvu Miha Brojan 30 30 40 100 4
Skupaj 30 0 30 0 0 40 100 4
Delež 30,0 % 30,0 % 40,0 % 100 % 100 %
Pojdi na vsebino