3. letnik

Zimski semester

Zap. št. Učna enota Nosilec Predavanje Seminar Vaje Kontaktne ure Samostojno delo Skupaj ECTS
Klinične vaje Druge oblike študija
1 Sistemi na letalu Andrej Grebenšek 30 15 55 100 4
2 Zmogljivosti letal Igor Petrović, Tomaž Mrlak 60 60 30 150 6
3 Letalski motorji 2 Tomaž Katrašnik 30 30 65 125 5
4 Letalska navigacija 1 Andrej Grebenšek 75 60 65 200 8
5 Letalska frazeologija Karmen Štumberger 30 30 40 100 4
6 Splošni izbirni predmet 2 15 15 45 75 3
Skupaj 240 0 210 0 0 300 750 30
Delež 32,0 % 28,0 % 40,0 % 100 % 100 %

Splošni izbirni predmet 2 v iznosu 3 ECTS izbere študent po lastni izbiri na kateremkoli programu, katerikoli fakulteti oz. univerzi. Izbirni predmet, ki ga ponuja FS: Interdisciplinarni projekt – PAP.

Splošni izbirni predmet 2

Zap. št. Učna enota Nosilec Predavanje Seminar Vaje Kontaktne ure Samostojno delo Skupaj ECTS
Klinične vaje Druge oblike študija
1 Interdisciplinarni projekt – PAP 15 15 45 75 3
Skupaj 15 0 15 0 0 45 75 3
Delež 20,0 % 20,0 % 60,0 % 100 % 100 %

Letni semester

Zap. št. Učna enota Nosilec Predavanje Seminar Vaje Kontaktne ure Samostojno delo Skupaj ECTS
Klinične vaje Druge oblike študija
1 Letalska navigacija 2 Andrej Grebenšek 35 30 35 100 4
2 Letalska medicina in psihologija Vito Starc 70 30 100 4
3 Letalsko pravo Patrick Vlačič 45 15 65 125 5
4 Izbirni predmet 01 30 30 40 100 4
5 Operativni postopki letal Tomaž Mrlak 30 45 75 3
6 Diplomska naloga Vsi nosilci v programu 35 70 145 250 10
Skupaj 210 35 75 0 70 360 750 30
Delež 28,0 % 4,7 % 10,0 % 9,3 % 48,0 % 100 % 100 %

Izbirni predmet 01 v iznosu 4 ECTS izbere študent po lastni izbiri iz nabora vseh obveznih predmetov drugih smeri Visokošolskega strokovnega študijskega programa I. stopnje Strojništvo – Projektno aplikativni program z izjemo smeri Prometni pilot letala/helikopterja ali po lastni izbiri na kateremkoli programu, katerikoli fakulteti oz. univerzi.

Pojdi na vsebino