2. letnik

Zimski semester

Zap. št. Učna enota Nosilec Predavanje Seminar Vaje Kontaktne ure Samostojno delo Skupaj ECTS
Klinične vaje Druge oblike študija
1 Mehatronika in krmilna tehnika Drago Bračun 30 30 40 100 4
2 Strojni elementi 1 – PAP Jernej Klemenc, Marko Nagode 45 45 35 125 5
3 Metodika konstruiranja – PAP Janez Benedičič, Nikola Vukašinović 30 30 40 100 4
4 Tehnologije v proizvodnji 2 Damjan Klobčar, Tomaž Pepelnjak 45 45 35 125 5
5 Vzdrževanje Franc Majdič, Marko Polajnar, Mitjan Kalin 30 30 40 100 4
6 Prenos toplote in snovi Andrej Kitanovski 30 30 40 100 4
7 Osnove programiranja Bojan Starman, Miroslav Halilovič, Nikolaj Mole 30 30 40 100 4
Skupaj 240 0 240 0 0 270 750 30
Delež 32,0 % 32,0 % 36,0 % 100 % 100 %

Letni semester

Zap. št. Učna enota Nosilec Predavanje Seminar Vaje Kontaktne ure Samostojno delo Skupaj ECTS
Klinične vaje Druge oblike študija
1 Energetski stroji in naprave – PAP Mihael Sekavčnik 30 30 65 125 5
2 Merilni praktikum Jože Kutin 30 30 65 125 5
3 Strojni elementi 2 – PAP Jernej Klemenc, Marko Nagode 30 30 40 100 4
4 Maziva in mazanje Mitjan Kalin 30 30 40 100 4
5 Osnove MKE analiz Bojan Starman, Miroslav Halilovič, Nikolaj Mole 30 30 40 100 4
6 Strokovni izbirni predmet S01* 30 30 40 100 4
7 Izbirni predmet 01** 30 30 40 100 4
Skupaj 210 0 210 0 0 330 750 30
Delež 28,0 % 28,0 % 44,0 % 100 % 100 %

*Strokovni izbirni predmet S01 v iznosu 4 ECTS izbere študent po lastni izbiri iz nabora vseh obveznih predmetov drugih smeri Visokošolskega strokovnega študijskega programa I. stopnje Strojništvo – Projektno aplikativni program z izjemo smeri Konstruiranje strojev in naprav.

**Izbirni predmet 01 v iznosu 4 ECTS izbere študent po lastni izbiri iz nabora vseh obveznih predmetov drugih smeri Visokošolskega strokovnega študijskega programa I. stopnje Strojništvo – Projektno aplikativni program z izjemo smeri Konstruiranje strojev in naprav ali po lastni izbiri na kateremkoli programu, katerikoli fakulteti oz. univerzi.

Skip to content