2. letnik

Zimski semester

Zap. št. Učna enota Nosilec Predavanje Seminar Vaje Kontaktne ure Samostojno delo Skupaj ECTS
Klinične vaje Druge oblike študija
1 Mehatronika in krmilna tehnika Drago Bračun 30 30 40 100 4
2 Strojni elementi 1 – PAP Jernej Klemenc, Marko Nagode 45 45 35 125 5
3 Metodika konstruiranja – PAP Janez Benedičič, Nikola Vukašinović 30 30 40 100 4
4 Tehnologije v proizvodnji 2 Damjan Klobčar, Tomaž Pepelnjak 45 45 35 125 5
5 Vzdrževanje letal Franc Majdič, Marko Polajnar, Mitjan Kalin 30 30 40 100 4
6 Prenos toplote in snovi Andrej Kitanovski 30 30 40 100 4
7 Osnove programiranja Bojan Starman, Miroslav Halilovič, Nikolaj Mole 30 30 40 100 4
Skupaj 240 0 240 0 0 270 750 30
Delež 32,0 % 32,0 % 36,0 % 100 % 100 %

Letni semester

Zap. št. Učna enota Nosilec Predavanje Seminar Vaje Kontaktne ure Samostojno delo Skupaj ECTS
Klinične vaje Druge oblike študija
1 Letalski motorji 1 Tomaž Katrašnik 45 15 40 100 4
2 Aeromehanika in letalske konstrukcije Andrej Grebenšek, Igor Petrović 70 35 45 150 6
3 Mehanika leta letala Miha Brojan 30 30 40 100 4
4 Letalska meteorologija Gregor Skok 50 30 95 175 7
5 Strokovni izbirni predmet S01* 30 30 65 125 5
6 Izbirni strokovni predmet 1** 45 15 40 100 4
Skupaj 270 0 155 0 0 325 750 30
Delež 36,0 % 20,7 % 43,3 % 100 % 100 %

*Študent smeri Prometni pilot letala/helikopterja izbere Strokovni izbirni predmet S01 v iznosu 5 ECTS iz nabora predmetov: Energetski stroji in naprave – PAP ali Merilni praktikum.

Strokovni izbirni predmet S01

Zap. št. Učna enota Nosilec Predavanje Seminar Vaje Kontaktne ure Samostojno delo Skupaj ECTS
Klinične vaje Druge oblike študija
1 Energetski stroji in naprave – PAP Mihael Sekavčnik 30 30 65 125 5
2 Merilni praktikum Jože Kutin 30 30 65 125 5
Skupaj 60 0 60 0 0 130 250 10
Delež 24,0 % 24,0 % 52,0 % 100 % 100 %

**Izbirni strokovni predmet 1 v iznosu 4 ECTS izbere študent po lastni izbiri na kateremkoli programu, katerikoli fakulteti oz. univerzi. Izbirni predmet, ki ga ponuja FS: Letalski instrumenti.

Izbirni strokovni predmet 1

Zap. št. Učna enota Nosilec Predavanje Seminar Vaje Kontaktne ure Samostojno delo Skupaj ECTS
Klinične vaje Druge oblike študija
1 Letalski instrumenti Andrej Grebenšek 45 15 40 100 4
Skupaj 45 0 15 0 0 40 100 4
Delež 45,0 % 15,0 % 40,0 % 100 % 100 %
Skip to content